ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

To κομμωτήριο, ως οικονομική οντότητα, μεταμορφώνεται ανάλογα με τις αποφάσεις που παίρνουν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης, αλλά και ανάλογα με τις πιέσεις που δέχεται από το περιβάλλον. Σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξης του καλείται να κάνει συχνές αλλαγές για να εξασφαλίσει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του. Έτσι, το κομμωτήριο πρέπει να ακολουθεί διαρκώς την τεχνολογική εξέλιξη και να κρατάει μια δυνατή θέση την αγορά για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό του, επενδύοντας ταυτόχρονα στην καινοτομία και σε μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του.

Από την Δέσποινα Γιαχάκη, Salon business development / Business education L’Oreal Professional Products

Οι δυσκολίες της σημερινής εποχής υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αποπροσανατολισμένες οικονομικές τάσεις και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να λάβουν υπόψη τους τον ανθρώπινο παράγοντα, ως πηγή ανάπτυξης.

Όλες οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν μια στρατηγική πρόκληση και να προσαρμόσουν τους ανθρώπινους πόρους τους στην τεχνολογική εξέλιξη, μέσα από την εκπαίδευση, για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα τους.

Τι είναι όμως η εκπαίδευση;

«Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες και διαμορφώνονται αξίες (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, κτλ).» [wikipedia]

Η εκπαίδευση μπορεί λοιπόν να οριστεί ως ένα σύνολο δράσεων ανάπτυξης που βάζει στη διάθεση των ατόμων όλα τα απαραίτητα μέσα για να αυξήσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητες και επιδόσεις τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πόστων εργασίας όπως αυτά διαμορφώνονται.

Απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε επαγγελματία, πόσο μάλλον του κομμωτή, του οποίου το επάγγελμα διαρκώς εξελίσσεται και αλλάζει. Τάσεις, μόδα, καινοτομίες, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, νέες καταναλωτικές συνήθειες, όλα συνηγορούν στη δια βίου μάθηση, για κάθε κομμωτή που σέβεται τον εαυτό του, την τέχνη και τους πελάτες του.

Και φυσικά, η γνώση είναι για όλους και πρέπει να μοιράζεται. Οι συνεργάτες ενός κομμωτηρίου θα πρέπει να αποκτήσουν τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, και αυτό γίνεται μόνο μέσα από την εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της όποιας επένδυσης στο κομμωτήριο, πολύ συχνά θεωρείται το κύριο όπλο προς την ανάπτυξη. Είναι αυτή που θα κάνει το κομμωτήριο ανταγωνιστικό, αλλά και θα διαμορφώσει την προσωπικότητα και την εξειδίκευση των συνεργατών που τη λαμβάνουν.

Στο ερώτημα «εκπαιδεύω τους συνεργάτες μου και αυτοί φεύγουν με τη γνώση και το πελατολόγιο μου, άρα μήπως να σταματήσω την εκπαίδευση;», η απάντηση είναι μία : «όσο πληρώνετε, επενδύετε σε ένα συνεργάτη, το συμφέρον της επιχείρησης σας είναι να τον κάνετε παραγωγικό και μάχιμο, ενημερωμένο και δημιουργικό, ώστε να μπορεί να σας αποδώσει σε τζίρους, ανάπτυξη, πιστότητα πελατολογίου, φήμη».

Η εκπαίδευση είναι ένα σημάδι σταθερότητας, ασφάλειας και «υπόσχεσης» για τους συνεργάτες του κομμωτηρίου, εργαλείο διαχείρισης της επαγγελματικής πορείας του κάθε συνεργάτη, αλλά και μέσο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κομμωτηρίου, ενισχύοντας την τεχνογνωσία των συνεργατών.

 

No Comments Yet

Comments are closed

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ MY EXTENSION