Πως το executive / business coaching συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχείρησής μου

Η Πιτένη Χρυσούλα είναι απόφοιτη του τμήματος ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα στην αναπτυξιακή εξελικτική ψυχολογία, με ειδίκευση στη Προγεννητική ψυχολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στην ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική του του Ε.Κ.Π.Α., στην «Ιατρική Ψυχολογία» του Ε.Κ.Π.Α., Στο life Coaching, στη μουσικοθεραπεία, στη Δραματοθεραπεία καθώς και στην Εκπαίδευση ενηλίκων. Για επικοινωνία μαζί της θα την βρείτε στο xpiteni1@gmail.com.

Στις μέρες μας όλο και μεγαλύτερος γίνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων  που εντάσσουν το executive/ business coaching στη φαρέτρα των εργαλείων ανάπτυξης των στελεχών της, βελτιστοποίησης της απόδοσης τους, και αύξησης της εργασιακής απόδοσης ολόκληρης της ομάδας των εργαζομένων.

 

 

Στις εξαιρετικά ρευστές συνθήκες που διέπουν τη αγορά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μεγάλο πολυεθνικοί οργανισμοί αλλά και εύρωστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται στο να επενδύσουν για την ανάπτυξη των επιμέρους ηγετικών χαρακτηριστικών των στελεχών τους με σκοπό να πετύχουν την μέγιστη απόδοση με ελάχιστο κόστος.

Τι είναι λοιπόν αυτό που μπορεί να προσφέρει το executive / business coaching για μια επιχείρηση και πως μπορεί να πυροδοτήσει  την ανάπτυξη και την μέγιστη εργασιακή απόδοση;

Αρχικά τίθεται το ερώτημα τι είναι το executive / business coaching

To executive business coaching είναι μια διεργασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, η οποία είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πελάτη.

Η έμφαση δίνεται στις περιοχές εκείνες που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος έχει εντοπίσει ως τα σημεία που θέλει να αναπτύξει ή και να βελτιώσει, όπως και στην ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τον προϊστάμενο του και χορηγό της παρέμβασης.

Ο στόχος του executive / business coaching  είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να μάθει κανείς μια νέα θεωρία αντιμετώπισης των πραγμάτων, γεγονός που το διαφοροποιεί από ένα ακόμη εκπαιδευτικό πρόγραμμα.Το executive / business coaching στοχεύει στο να μεταδώσει στον πελάτη επίγνωση αναφορικά στο μοντέλο λειτουργίας του, να αντιληφθεί πως δρα και αντιδρά, ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του, να αξιολογήσει  τα θετικά και τα αρνητικά του τρόπου με τον οποίο επιλέγει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις γύρω του.

Το αποτέλεσμα του executive/ business coaching σχετίζονται με την κινητοποίηση του ενδιαφερομένου σε περισσότερο αποδοτικές συμπεριφορές και στην ανάληψη της ευθύνης και δέσμευσης για τα αποτελέσματα που προσδοκά να πετύχει.

 

Για να μιλήσουμε με παραδείγματα…

Η Ελένη είναι manager μιας αλυσίδας κομμωτηρίων και εκτός από τα επιχειρησιακά καθήκοντά της είναι επικεφαλής μιας ομάδας εργαζομένων. Η Ελένη χρειάζεται να διευρύνει τις ηγετικές της ικανότητες, να εντοπίσει, αναδείξει και αξιοποιήσει τα ταλέντα και τις δεξιότητες της ομάδας της, ώστε σε κλίμα ενότητας να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 

Μια υπόθεση…

Έστω πως η Ελένη αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να αναθέσει κομμάτια της δουλειάς στην ομάδα της λόγω του συγκεντρωτικού στυλ εργασίας που επέλεξε αναφορικά στη διοίκηση της ομάδας της, και αυτό είναι το βασικό αίτημα της ίδιας και του προϊσταμένου της που έχει αναδείξει και επισημάνει να δουλευτεί μέσω του coaching.

Μια αρχική ερώτηση του coach θα ήταν να ζητήσει από την Ελένη να καταγράψει τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της τάσης της προς τον συγκεντρωτισμό. Σίγουρα νιώθει αυτοπεποίθηση για το παραγόμενο έργο μιας και η ίδια έχει φέρει σε πέρας μεγάλα κομμάτια του, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίζει προβλήματα στη διαχείριση του χρόνου όπως και το να δυσκολεύεται στο να πυροδοτήσει την ομάδα της, αφού η εργασία που τους αναθέτει έχει στενά περιθώρια στο να αναπτύξουν τα μέλη της ομάδας της την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα.

Μια επόμενη ερώτηση θα ήταν τι εξυπηρετεί την Ελένη το να συντηρεί τον συγκεντρωτικό της ύφος. Αυτή είναι μια ερώτηση κλειδί, διότι οι περισσότεροι coachees (πελάτες) θα έδιναν αυθόρμητα ως απάντηση «τίποτα». Συμπεριφορές ωστόσο που δεν μας εξυπηρετούν κάτι δεν τις κρατάμε, και αυτό είναι μια βασική υπόθεση του coaching.

 

Τι μπορεί να τον εξυπηρετεί ο συγκεντρωτισμός λοιπόν;

Μπορεί η Ελένη να μην έχει αναπτύξει επαρκείς τρόπους παρακολούθησης της ομάδας της και για αυτό να νιώθει την ανάγκη να βρίσκεται παρούσα σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Μπορεί να δυσκολεύεται να εμπιστευτεί την ομάδα της ή να δυσκολεύεται να βγει από τη δική της ασφάλεια, την καθημερινότητα της δουλειάς την οποία ξέρει να κάνει καλά. Μπορεί επίσης να μην γνωρίζει πώς να δουλέψει στρατηγικά, και για αυτό επιλέγει να μείνει στη διαχείριση αυτών που ξέρει, γεγονός που την κάνει να νιώθει αποτελεσματική και επιτυχημένη.

Σε όλα τα «μπορεί» που αναφέρθηκαν παραπάνω, το coaching έχει να προτείνει ποικίλους τρόπους αντιμετώπισης. Το βασικό για να αντιληφθεί κανείς τη δραστικότητα της δουλειάς που μπορεί να επιτύχει η Ελένη μέσω του coaching, είναι πως ο συγκεντρωτισμός είναι ένα σύμπτωμα με βαθύτερες ρίζες σε μια περιοριστική πεποίθηση, μία αυθαίρετη υπόθεση, ένα δυσλειτουργικό συναίσθημα.

Αν εργασθούμε μόνο στο να αντιμετωπίσει το σύμπτωμα, η πεποίθηση, υπόθεση, συναίσθημα θα εκδηλωθούν σε ένα νέο σύμπτωμα. Αν ωστόσο προσεγγίσουμε τη βασική ρίζα της συμπεριφοράς, και δουλέψουμε, παραδείγματος χάριν, στο τί χρειάζεται η Ελένη για να βγει εκτός της θέσης ασφάλειάς της, ποια εμπόδια χρειάζεται να ξεπεράσει και πως θα το κάνει, το coaching μπορεί να φέρει παράπλευρα οφέλη και σε άλλες περιοχές της επαγγελματικής, αλλά και προσωπικής πορείας της.

 

Ποιος είναι ο ρόλος του Coach;

Μία βασική αρχή του coaching είναι πως ο πελάτης έχει όλη τη γνώση που χρειάζεται για να πάει μπροστά. Ο coach λοιπόν δεν είναι εκεί για να εκπαιδεύσει ή να καθοδηγήσει αλλά για να βοηθήσει τον πελάτη του να αντιληφθεί, να προσεγγίσει και να τοποθετηθεί απέναντι στο περιβάλλον του με εκείνες τις συμπεριφορές που παράγουν προσωπικό νόημα και όφελος για εκείνον, την ομάδα του και τον οργανισμό του. Αντίθετα με το γνωστό σε όλους consulting, όπου κανείς επισκέπτεται έναν σύμβουλο για να λάβει εξειδικευμένη κατεύθυνση, ο coach βοηθάει τον πελάτη του να επικεντρωθεί όχι στο «τι δουλεύει καλύτερα» αλλά στο «τι δουλεύει καλύτερα για μένα προσωπικά».

 

Ειδικότερα ο Coach:

  • Δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους καθαρότερα.
  • Εργάζεται για περισσότερο σκόπιμη σκέψη, δράση και αλλαγή συμπεριφοράς από ότι ο ίδιος ο πελάτης θα ζητούσε από τον εαυτό του.
  • Βοηθά τους ανθρώπους να πετύχουν συγκεκριμένους και καθορισμένους στόχους.
  • Εντοπίζει τα διαστήματα κενού ανάμεσα στο που είναι ο πελάτης και που θα ήθελε ή χρειάζεται να είναι.
  • Βοηθά τον πελάτη να αναπτύξει μια ισχυρή στρατηγική και σχέδιο ενεργειών για την κάλυψη των αναγκών.
  • Κατανοεί και αποδέχεται εμπόδια ενώ προετοιμάζει τον πελάτη για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
  • Παρέχει στον πελάτη εργαλεία, προοπτικές και δομικές μεθόδους για την επίτευξη των στόχων.
  • Βοηθά στον εντοπισμό και επανατοποθέτηση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και δημιουργεί ένα διαφορετικό σημείο αναφοράς για τον πελάτη.
  • Οδηγεί στο κτίσιμο δομών και σχέσεων αξιοπιστίας και υποστήριξης.

 

Τι μπορεί να κάνει το Executive/Business Coaching για τη δική σας επιχείρηση;

Έρευνες έδειξαν πως το coaching μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη σε στρατηγικό επίπεδο υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των πωλήσεων, τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, την ενθάρρυνση ανάληψης ευθύνης, την κινητοποίηση των εργαζόμενων, τη βελτίωση της επικοινωνίας εντός της επιχείρησης, την λειτουργικότερη διάχυση της πληροφορίας, την αντιμετώπιση των συνθηκών με νέες λύσεις και ιδέες.

Συμπληρωματικά σε διαπροσωπικό επίπεδο, το coaching έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και της δημιουργικότητας των εργαζομένων, την αντιμετώπιση αλλαγών και κρίσεων, τη βελτιωμένη συγκέντρωση και αυτοεκτίμηση, την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ταυτόχρονα, εντοπίζεται  σημαντική συσχέτιση αναφορικά με την χρήση του coaching και την αύξηση της απόδοσης 92%, της αποτελεσματικότητα 99%, και της κινητοποίησης των εργαζόμενων 53%.

No Comments Yet

Comments are closed

NDM Publications

Καλλινίκου 2, πλ. Κολιάτσου

τ.κ. 11254

21 5550 9843

info@myextension.gr

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ MY EXTENSION