H ΜΕΘΟΔΟΣ SCAMPER

O κος Παναγής είναι κάτοχος Master (MBA) in Business Administration από το Kingston University, Post Graduate Diploma in Marketing Management και (BA) in Marketing.
Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ και τον ΟΑΕΔ με  διδακτική εμπειρία 18 ετών. Διδάσκει Marketing σε σχολές, κρατικούς φορείς, Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης και έχει εκπαιδεύσει στελέχη και επιχειρηματίες πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Έχει  επαγγελματική εμπειρία 25 ετών στο χώρο των Πωλήσεων –Marketing ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος και ως Managing Director σε μεγάλες εταιρίες. Σήμερα κατέχει την θέση του Εμπορικού Διευθυντή στην εταιρία Επαγγελματικών Προϊόντων Κομμωτηρίου SOLOPRO.
Ο κος Παναγής είναι Αντιπρόεδρος και Ιδρυτικό μέλος των εξειδικευμένων στελεχών Μarketing& Διοίκησης Επιχειρήσεων του συλλόγου MarketingClub.  (Emailεπικοινωνίας tasospanagis10@gmail.com)

Μάθετε τα πάντα για την δημιουργική τεχνική σκέψης και καινοτομίας SCAMPER, η οποία θα διευρύνει τους ορίζοντες της επιχειρηματικής σας σκέψης.

Όλες οι επιχειρήσεις διακαώς προσπαθούν να είναι δημιουργικές και καινοτόμες ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών τους αλλά και στις συνεχείς εξελίξεις μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Η καινοτομία είναι αυτή που θα τους φέρει τα κέρδη, θα τους ανοίξει το δρόμο για νέες αγορές και θα δημιουργήσει συνθήκες βιωσιμότητας. Η ανάδειξη της καινοτομίας και της δημιουργικής σκέψης απαιτεί όμως τεχνικές  και γνώσεις. Τη δεκαετία του 1950 ο Αlex Osborn ήταν αυτός που ανέπτυξε πιο ουσιαστικά τον τρόπο μέσα από κανόνες, του brainstorming.

Το Brainstorming ή αλλιώς καταιγισμός ιδεών είναι μια τεχνική δημιουργικής σκέψης, που αναδεικνύει τις ριζοσπαστικές πρωτότυπες ιδέες που έχουν ως στόχο την ανάδειξη του διαφορετικού. Δεν αφορά ουσιαστικά την φορμαλιστική τυπική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων αλλά την ανάδειξη της αποκλίνουσας σκέψης και της καινοτομίας.

Με βάση τη θεωρία του Οsborn γεννήθηκαν και άλλες τεχνικές δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, όπως αυτή που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Αφορά τη μέθοδο SCAMPER μιας νεότερης τεχνικής που παρουσιάστηκε από τον Bob Eberle στις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Η  βασική φιλοσοφία του πηγάζει από την ιδέα ότι οτιδήποτε νέο προκύψει είναι μια τροποποίηση από κάτι που υπάρχει ήδη. 

Στην ουσία η τεχνική SCAMPER χρησιμοποιεί μια σειρά κατευθυνόμενων ερωτήσεων οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα ανεύρεσης νέων ιδεών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον εξαναγκασμό του μυαλού μας να απαντήσει στις ερωτήσεις που πιθανά δε θέλει να ακολουθήσει γραμμικά και πειθαρχημένα για να σκεφτεί μια νέα ιδέα. Η μέθοδος Scamper είναι ένας συνδυασμός εφτά τεχνικών για μετατροπή οποιουδήποτε υπάρχοντος αντικειμένου, υπηρεσίας ή διαδικασίας σε κάτι καινούριο.

 

Η λέξη “Scamper” δημιουργήθηκε από τα αρχικά των λέξεων:

 • Substitute: Αντικαθιστώ / Υποκαθιστώ
 • Combine: Συνδυάζω
 • Adapt: Προσαρμόζω / προσθέτω
 • Modify/Magnify: Τροποποιώ / Μεγιστοποιώ
 • Put to other purposes: Επαναχρησιμοποιώ / Βρίσκω εναλλακτικές λύσεις
 • Eliminate: Απαλοίφω / Απλοποιώ / Αφαιρώ / Μειώνω
 • Reverse/Rearrange: Αντιστρέφω/ Επαναπροσδιορίζω

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος την τεχνική SCAMPER, πρέπει πρώτα από όλα να δηλώσει το πρόβλημα που θέλει να λύσει ή την ιδέα που πρέπει να αναπτύξει. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε από μια πρόκληση στην προσωπική ή επαγγελματική ζωή, ή ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρέπει να βελτιωθεί. Θα μπορούσε επομένως κάποιος να σκεφτεί μέσα από αυτό το μοντέλο τον τρόπο να βελτιώσει την επισκεψιμότητα στο κατάστημα του, να αυξήσει τις πωλήσεις του ή να βελτιώσει το προϊόν του.

Π.χ Αν κάποιος ήθελε να εφαρμόσει αυτή την τεχνική και πωλούσε Σάντουιτς θα έπρεπε να σκεφτεί την γέννηση νέων ιδεών μέσα από την επεξεργασία των συγκεκριμένων λέξεων. Η τεχνική αυτή μπορεί να έδινε 10 διαφορετικές προτάσεις για το σάντουιτς που πιθανά να αφορούσαν την συσκευασία του, την ποσότητά του περιεχομένου του, την αλλαγή των συστατικών του κλπ.

Όταν καθοριστεί το θέμα, τότε ξεκινά η διαδικασία παραγωγής ιδεών χρησιμοποιώντας την λίστα ελέγχου SCAMPER. Η λίστα καθοδηγεί το νου, ως νοητικός χάρτης, σε διάφορες επιλογές εξεύρεσης λύσεων για την ανακάλυψη του  “θησαυρού”. Σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι για κάθε στάδιο της τεχνικής να δημιουργηθούν όσο το δυνατό περισσότερες ερωτήσεις που θα καθοδηγήσουν την σκέψη σας όπως ενδεικτικά φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

s S u b s t i t u t e

(Αντικατέστησε)

Σκεφτείτε να αντικαταστήσετε μέρος του προϊόντος ή της διαδικασίας για κάτι άλλο.
Βοηθητικές ερωτήσεις: Τι μπορώ να αντικαταστήσω από το προϊόν μου για να βελτιώσω; Τι γίνεται αν αλλάξω κάτι για να δω τι συμβαίνει; Πώς μπορώ να αντικαταστήσω τον τόπο, τον χρόνο, τα υλικά ή τους ανθρώπους;
C C o m b i n e (Συνδύασε) Σκεφτείτε να συνδυάσετε δύο ή περισσότερα τμήματα για να επιτύχετε ένα διαφορετικό προϊόν / υπηρεσία ή για να ενισχύσετε τη συνέργεια με άλλους για να δώσετε αξία στο προϊόν.
Βοηθητικές ερωτήσεις: Ποια υλικά, χαρακτηριστικά, διαδικασίες, άνθρωποι, προϊόντα ή συστατικά μπορώ να συνδυάσω; Πως μπορώ να δημιουργήσω συνέργιες για να μεγιστοποιήσω την αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας μου;
A A d a p t

(Προσάρμοσε)

Σκεφτείτε ποια μέρη του προϊόντος / υπηρεσίας θα μπορούσαν να προσαρμοστούν, να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε για να αλλάξετε τη φύση του προϊόντος / υπηρεσίας.
Βοηθητικές ερωτήσεις: Ποιο μέρος του προϊόντος θα μπορούσα να αλλάξω;  Τι γίνεται αν αλλάξω τα χαρακτηριστικά μιας μεταβλητής;
Μ Modify

(Τροποποίησε)

Σκεφτείτε να αλλάξετε μέρος ή το σύνολο της τρέχουσας κατάστασης με ασυνήθιστο τρόπο. Αναγκάζοντας τον εαυτό σας να βρει νέους τρόπους, συχνά οδηγείστε σε ένα εναλλακτικό προϊόν / υπηρεσία.
Βοηθητικές ερωτήσεις: Τι συμβαίνει εάν τροποποιήσω, αλλοιώσω, αλλάξω ένα χαρακτηριστικό; Τι θα συμβεί αν τροποποιήσω που ακολουθώ με κάποιο τρόπο;
P Purpose

(Σκέψου άλλε Χρήσεις)

Σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας για άλλο σκοπό, άλλους πελάτες ή πως θα μπορούσατε να το επαναχρησιμοποιήσετε από κάπου αλλού για να λύσετε ένα πρόβλημα.
Βοηθητικές ερωτήσεις: Σε ποια άλλη αγορά θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτό το προϊόν; Ποιος ή τι άλλο θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει;
E  

Eliminate

(Εξάλειψε)

Σκεφτείτε τι θα μπορούσε να συμβεί αν εξαλείφατε διάφορα μέρη του και σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό συχνά σας οδηγεί να εξετάσετε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης σας.
Βοηθητικές ερωτήσεις: Τι θα συνέβαινε αν αφαιρέσαμε ένα στοιχείο ή μέρος του; Πώς αλλιώς θα μπορούσα να πετύχω το αποτέλεσμα χωρίς να ακολουθήσω τον κανονικό δρόμο;
R Reverse

(Αντέστρεψε)

Σκεφτείτε τι θα κάνατε αν το προϊόν/Υπηρεσία σας επαναπροσδιοριζόταν ή λειτουργούσε με διαφορετική σειρά. Τι θα κάνατε αν έπρεπε να το κάνετε αντίστροφα; Δείτε το πρόβλημα σας από διαφορετικές οπτικές γωνίες
Βοηθητικές ερωτήσεις: Τι γίνεται αν το έκανα αντίστροφα; Τι γίνεται αν αντιστρέψω τη σειρά που γίνεται ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται; Πώς μπορώ να επιτύχω το αντίθετο αποτέλεσμα;

 

Το αποτέλεσμα που θα προκύψει αν ικανοποιεί μπορεί να είναι το τελικό ή μπορεί να το επεξεργαστεί κάποιος περαιτέρω για να δημιουργήσει καινούργια δεδομένα. Ο καλύτερος τρόπος να οδηγηθεί κάποιος σε μία καλή ιδέα είναι να σκεφτεί όσο γίνεται περισσότερες.

Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα της τεχνικής SCAMPER από προϊόντα και υπηρεσίες στην παγκόσμια αγορά που οδήγησαν εταιρίες στην καινοτομία και σε υψηλά κέρδη:

 • Ένα διάσημο κινητό τηλέφωνο συνδυάστηκε (combine) με κάμερα και ΜP3 Player.
 • To αποσμητικό roll-on ήταν ιδέα προσαρμοσμένη (adapt) από το στυλό roll on.
 • Η αεροπορική εταιρία RYANAIR για να ελαχιστοποιήσει το κόστος αφαίρεσε – εξάλειψε (eliminate) πολλά στοιχεία που συνθέτουν την υπηρεσία της.
 • Η εταιρία διαμαντιών De Beers με κατάλληλες τεχνικές marketing τοποθέτησε το προϊόν της στην αγορά και για άλλες χρήσεις (Put to other purposes), που αφορούσαν διαμάντια για δαχτυλίδια αρραβώνων.
 • Η εταιρία υπολογιστών DELL και το ηλεκτρονικό κατάστημα ΑΜΑΖΟΝ απέκλεισαν (eliminated) τους ενδιάμεσους (μεσάζοντες).

Όλες οι καινοτομίες, ξεκίνησαν να αναδεικνύονται μέσα από τις ερωτήσεις σε κάθε στάδιο της τεχνικής. Οι ερωτήσεις ενεργοποίησαν τον εγκέφαλο να παράγει ιδέες, προτάσεις, απαντήσεις. Μια απάντηση-ιδέα μπορεί να είναι αυτή που χρειάζεται ένα προϊόν/υπηρεσία για να οδηγήσει την επιχείρηση σε υψηλά κέρδη, απόδοση κλπ.

Η τεχνική SCAMPER είναι ένα σύνολο “σπινθήρων σκέψης” που δημιουργούνται από την διερεύνηση ενός προβλήματος μέσω ενός συνόλου διαφορετικών φακών. Τολμήστε να την εφαρμόσετε και τα αποτελέσματα να είστε σίγουροι ότι θα είναι θεαματικά.

 

Βιβλιογραφία
Michalko, Michael,  Thinkertoys:  A  handbook  of creative-thinking  techniques,  Second  Edition,  Ten Speed Press, 2006, Toronto.
Sloane, Paul. The Leader’s Guide to Lateral Thinking Skills: Unlocking the Creativity and Innovation in You and Your Team (Paperback – 3 Sep 2006)
http://www.brainstorming.co.uk/tutorials/scampertutorial.html
https://docplayer.gr/5529229-Tehnikes-ist-scamper-1-ti-einai-i-methodos-scamper.html
https://www.adb.org/documents/information/knowledge-solutions/the-scamper-technique.pdf
http://www.brainstorming.co.uk/tutorials/scampertutorial.html
http://www.business-strategy-innovation.com/2010/04/scamper-your-way-to-increased.html
https://litemind.com/scamper/
https://www.mycoted.com/SCAMPER
No Comments Yet

Comments are closed

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ MY EXTENSION