INTERVIEW – ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΕ ΙΣΙΟ ΔΡΟΜΟ

Εδώ και αρκετά χρόνια οι απόφοιτοι των σχολών κομμωτικής δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τα όνειρα τους, γιατί είχαν σταματήσει οι εξετάσεις που τους έδιναν το δικαίωμα απόκτησης άδειας επαγγέλματος. Συζητήσαμε με την Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κα. Ελένη Γιαννακοπούλου για τις νέες αλλαγές που έχουν γίνει. Οι εξετάσεις κομμωτών-κουρέων για την άδεια άσκησης επαγγέλματος, είναι πλέον γεγονός.

 

Όπως γνωρίζουμε το προσεχές χρονικό διάστημα πρόκειται να διεξαχθούν οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Όσοι και όσες ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εξετάσεις αυτές θα πάρουν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Βεβαίωση Επάρκειας». Με τη βεβαίωση αυτή θα μπορούν στη συνέχεια να πάρουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος κομμωτή – κουρέα από τον δήμο της κατοικίας ή της εργασίας τους.

Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται για πρώτη φορά, αφού μόλις το 2018, με τον ν. 4559/2018 (Α’ 142) ρυθμίστηκαν τα θέματα που αφορούν στην πιστοποίηση κομμωτών-κουρέων που έχουν αποφοιτήσει από πιστοποιημένα Κέντρα Δια βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) ή έχουν πολυετή προϋπηρεσία ως εμπειροτεχνίτες.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο εθνικός φορέας που αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης (αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων) στη χώρα μας. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου Συμφέροντος, εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι σήμερα η κ. Ελένη Γιαννακοπούλου, μαθηματικός του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Παρισιού V και Διδακτορικό Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με την κ. Ελ. Γιαννακοπούλου συναντηθήκαμε στο γραφείο της στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθν. Αντίστασης 41, Νέα Ιωνία) που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κτήριο της L’ Oreal. Με πολλή ευγένεια και οικειότητα μας απάντησε στα ερωτήματά μας που αφορούν στις εξετάσεις πιστοποίησης κομμωτών – κουρέων.

Κυρία Γιαννακοπούλου με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο κλάδος υποδέχθηκε την ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ότι θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης κομμωτών – κουρέων. Πού οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης;

Πρώτα απ’ όλα σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τη συμβολή σας στη δημοσιοποίηση της νέας αυτής δραστηριότητας πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ο δρόμος για την πιστοποίηση των κομμωτών-κουρέων με πολυετή προϋπηρεσία ως εμπειροτεχνίτες άνοιξε το 2016 και το 2018, οπότε ψηφίστηκαν οι Νόμοι 4386 & 4512 αντίστοιχα. Ο Νόμος 4281 του 2014, που ίσχυε μέχρι τότε αναγνώριζε μεν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος Κομμωτή-Κουρέα σε αποφοίτους Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών, Εκπαιδευτηρίων και ΙΕΚ, αλλά, για άγνωστο λόγο, απέκλειε τους αποφοίτους των πιστοποιημένων Κέντρων Δια βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) καθώς και τους εμπειροτεχνίτες με πολυετή προϋπηρεσία.

Τελικά, μετά από κοινές προσπάθειες εκπροσώπων του κλάδους σας και δικές μας, δημοσιεύθηκε στις 7/6/2019 στο ΦΕΚ (Β’ 2146) η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία καθόρισε όλες τις διαδικασίες των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων πιστοποιημένων ΚΔΒΜ, των αποφοίτων Εργ. Ελ. Σπουδών και των εμπειροτεχνιτών σε εφαρμογή του Νόμου 4512 το 2018. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δρομολόγησε άμεσα την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας και άρχισε την προετοιμασία για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Πότε προγραμματίζονται οι εξετάσεις αυτές;

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διευκολύνουμε όλους και όλες τους δικαιούχους να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Η ακριβής ημερομηνία θα ορισθεί αφού συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και πρώτα από όλα οι επαγγελματικές υποχρεώσεις των υποψηφίων για να υπάρξει αρκετός χρόνος προετοιμασίας τους.  Οι πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας κομμωτών- κουρέων προγραμματίζεται να διεξαχθούν το Φθινόπωρο του 2019.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις αυτές;

Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν όσες και όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών μέχρι τις 12-11-2012 που λειτουργούσαν και παράλληλα να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (600 ημερομίσθια) στο επάγγελμα, οποτεδήποτε και αν απόκτησαν αυτή την προϋπηρεσία. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και όσες και όσοι δεν έχουν μεν τίτλο σπουδών, αλλά είναι εμπειροτεχνίτες και έχουν μέχρι τις 31.12.2017 προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πότε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.;

Την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά θα μπορούν θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρονικά μέσα  από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Για τον ακριβή χρόνο και τρόπο υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις προς το τέλος του Ιουλίου. Στο μεταξύ θα πρέπει όλοι και όλες που θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ήδη στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., λειτουργούν Γραφείο ενημέρωσης κοινού και το τηλεφωνικό κέντρο που τώρα αλλά και κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων βοηθούν και διευκολύνουν όσους έχουν δυσκολία ή απορίες.

Επειδή είναι η πρώτη φορά που θα γίνουν εξετάσεις πιστοποίησης για αποφοίτους ΚΔΒΜ και εμπειροτεχνίτες μπορείτε να μας περιγράψετε σύντομα πώς θα είναι ο τρόπος εξέτασης;

Πρώτα από όλα να πούμε ότι αρκετό χρονικό διάστημα πριν τις εξετάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατάλογοι Θεμάτων, που θα περιέχουν το σύνολο των ερωτήσεων θεωρητικού μέρους και των ασκήσεων του πρακτικού μέρους. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν ένα Θεωρητικό και ένα Πρακτικό Μέρος. Στο Θεωρητικό μέρος, οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις, οι οποίες θα προέρχονται από τον Κατάλογο Θεμάτων του Θεωρητικού Μέρους. Στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να εκτελέσουν μια ή περισσότερες εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις κομμωτικής, οι οποίες επίσης θα προέρχονται από τον Κατάλογο Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους, Επιτυχόντες στις εξετάσεις θεωρούνται όσες και όσοι βαθμολογηθούν στο Θεωρητικό και στο Πρακτικό Μέρος με τον βαθμό βάσης.

 

Εάν κάποιος/κάποια δεν επιτύχει στις εξετάσεις του Θεωρητικού ή του Πρακτικού Μέρους μπορεί να εξετασθεί πάλι μόνο στο μέρος που απέτυχε;

Ο υποψήφιος/α που απέτυχε στο ένα από τα δύο ή και στα δύο μέρη των εξετάσεων πιστοποίησης (Θεωρητικού ή Πρακτικού Μέρους) θεωρείται αποτυχών. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να συμμετάσχει σε επόμενη εξεταστική περίοδο, υποβάλλοντας όμως νέα αίτηση συμμετοχής και καταβάλλοντας εκ νέου τα προβλεπόμενα εξέταστρα.

Οι ενδιαφερόμενοι από πού θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις;

Στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (www.eoppep.gr) και ειδικότερα στην Ενότητα: «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών- Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» υπάρχουν όλες οι σχετικές πληροφορίες. Πληροφορίες επίσης, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν από το γραφείο ενημέρωσης κοινού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από τα Σωματεία τους καθώς και από τα πιστοποιημένα ΚΔΒΜ που υλοποιούν προγράμματα Κομμωτών-Κουρέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που ασχολήθηκαν μόνο με γυναικεία ή μόνο με ανδρική κομμωτική. Πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με την ύλη των εξετάσεων που θα περιλαμβάνει ανδρικές και γυναικείες κομμώσεις;

Με το Νόμο 4281/2014 η άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι μία: Κομμωτή – Κουρέα. Συνεπώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξετασθούν στην ύλη και των δύο εξειδικεύσεων. Νομίζουμε ότι με λίγη προσπάθεια στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων δεν θα έχουν σοβαρά προβλήματα. Για το Θεωρητικό μέρος θα υπάρχουν ερωτήσεις που χρειάζονται λίγο διάβασμα.

Σε ποια χρονικά διαστήματα θα επαναλαμβάνονται οι εξετάσεις αυτές;

Για τον καθορισμό των εξεταστικών περιόδων λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ευρύτερες ανάγκες και τα δεδομένα που αφορούν τη μη τυπική εκπαίδευση και την πιστοποίηση προσόντων των Κομμωτών-Κουρέων. Συνεπώς οι εξετάσεις αυτές θα διενεργούνται με μια χρονική κανονικότητα που θα προκύπτει από το παραπάνω σκεπτικό.

Εάν κάποιο ΚΔΒΜ ή Εργ. Ελευθέρων Σπουδών έχει διακόψει την λειτουργία του, πώς θα βεβαιωθούν οι 600 ώρες εκπαίδευσης που απαιτούνται σύμφωνα με το Νόμο;

Ο νόμος προβλέπει με σαφήνεια ότι, σε περίπτωση που η «Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» έχει χορηγηθεί από Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, θα πρέπει να έχει ημερομηνία έως τις 12.11.2012. Σε κάθε περίπτωση η Βεβαίωση θα πρέπει να έχει χορηγηθεί από πάροχο που ήταν σε λειτουργία, πληρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις, κατά τον χρόνο έκδοσής της.

Πώς θα κατανεμηθούν τα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα;

Ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα καθοριστούν εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον σε όλα τα κέντρα περιφερειών, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις χωρίς ταλαιπωρία μετακινήσεων.

Εκτός από τις εξετάσεις στην κομμωτική θα πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχες για το μανικιούρ – πεντικιούρ. Πότε προβλέπεται να γίνουν;

Προϋπόθεση για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων για τους Τεχνίτες Περιποίησης Χεριών και Ποδιών είναι η δημιουργία του Επαγγελματικού Περιγράμματος της ειδικότητας, βάσει του οποίου θα μπορεί να αναπτυχθεί και ο κατάλογος Θεμάτων Εξέτασης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους. Σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των κομμωτών- κουρέων αποτελεί πρόκριμα και θα προετοιμάσει το πεδίο για τις εξετάσεις πιστοποίησης και των επαγγελματιών της ειδικότητας των Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών.

Σας ευχαριστούμε πολύ κ. Γιαννακοπούλου και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε με επιτυχία το έργο σας.

Κι εγώ σας ευχαριστώ, προσδοκώ στη γόνιμη συνεργασία όλων για την επιτυχή διεξαγωγή των εξετάσεων και εύχομαι καλή επιτυχία στους υποψηφίους εξεταζόμενους.

No Comments Yet

Comments are closed

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ MY EXTENSION