MARKETING: Γιατί πρέπει να βάζουμε στόχους;

O κος Παναγής είναι κάτοχος Master (MBA) in Business Administration από το Kingston University, Post Graduate Diploma in Marketing Management και (BA) in Marketing.
Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ και τον ΟΑΕΔ με  διδακτική εμπειρία 18 ετών. Διδάσκει Marketing σε σχολές, κρατικούς φορείς, Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης και έχει εκπαιδεύσει στελέχη και επιχειρηματίες πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Έχει  επαγγελματική εμπειρία 25 ετών στο χώρο των Πωλήσεων –Marketing ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος και ως Managing Director σε μεγάλες εταιρίες. Σήμερα κατέχει την θέση του Εμπορικού Διευθυντή στην εταιρία Επαγγελματικών Προϊόντων Κομμωτηρίου SOLOPRO.
Ο κος Παναγής είναι Αντιπρόεδρος και Ιδρυτικό μέλος των εξειδικευμένων στελεχών Μarketing& Διοίκησης Επιχειρήσεων του συλλόγου MarketingClub.  (Emailεπικοινωνίας tasospanagis10@gmail.com)

Η επιχειρηματική εμπειρία έχει δείξει επανειλημμένα ότι οι εταιρίες που θέτουν συγκεκριμένους στόχους και επιδιώκουν την επίτευξη τους, έχουν καλύτερη απόδοση από τις επιχειρήσεις που επιχειρούν με αυτοσχεδιασμούς και ευχολόγια να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Με τη στοχοθεσία επιδιώκεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και συλλογικής δράσης της επιχείρησης και  η καλύτερη ανταπόκριση της στις ανάγκες των πελατών.

Μέσα από την διαδικασία της στοχοθεσίας μπορούμε να ευθυγραμμίζουμε σταδιακά τις αξίες, τις ανάγκες, τις δεξιότητές και όλους τους επιχειρησιακούς μας πόρους για να προσεγγίσουμε  το όραμά μας. Ταυτόχρονα κινητοποιούμε με συγκεκριμένες δράσεις  και ενέργειες όλο αυτό το δυναμικό της επιχείρησης  για την αλλαγή που θέλουμε να πετύχουμε ή να υλοποιήσουμε.

Ο στόχος είναι ο δρόμος που οδηγεί στην προσέγγιση αυτού που έχουμε ήδη  ονειρευτεί. Είναι ένα να ταξίδι ουσιαστικής εμπλοκής και μεταμόρφωσης κάθε στελέχους της επιχείρησης. Αποτελεί τον προορισμό που καλούμαστε να διανύσουμε από το παρόν προς το επιθυμητό μέλλον με συγκεκριμένα, σχεδιασμένα βήματα ώστε να υπερβούμε τα εμπόδια και να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.


«Ένα όνειρο είναι μονάχα ένα όνειρο. Ένας στόχος είναι ένα όνειρο με σχέδιο και προθεσμία.» Harvey Mackay, (Αμερικανός συγγραφέας)


«Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος γι’ αυτόν … που δεν ξέρει πού πηγαίνει.» Γουλιέλμος Β’


Η στοχοθεσία και η επίτευξη στόχων σε μια επιχείρηση δεν είναι μια απλή διαδικασία. Πολλές φορές η διαδικασία της στοχοθεσίας και της επίτευξης στόχων παρουσιάζεται ως μια στείρα εναλλαγή βημάτων που θα  πρέπει να κάνει κάποιος για να οδηγηθεί στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Στη διοίκηση πολλών επιχειρήσεων, οι manager παραβλέπουν κάτι πολύ σημαντικό. Ξεχνούν ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους και συναισθήματα. Μέσα σε κάθε άνθρωπο, ομάδα, σύστημα υπάρχουν βαθύτερες, εσωτερικές διεργασίες που συνοδεύουν την πολυπόθητη επίτευξη στόχων. Η στοχοθεσία είναι μια βαθύτερη διαδικασία μετασχηματισμού και αλλαγής των ανθρώπων που έχει βασικό της μέλημα να πετύχει την δέσμευση, την διαχείριση του άγχους, του θυμού, την κάμψη της αντίστασης, την αποδοχή της αλλαγής, ή του στόχου και τέλος την προσήλωση του ατόμου σε αυτό που θα καθοριστεί. Η επίτευξη των στόχων επομένως, απαιτεί πρώτα από όλα η δική μας εσωτερική αλλαγή.

 

Η έκταση των στόχων


Στόχοι απαιτούνται όχι μόνο για την επιχείρηση συνολικά αλλά και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης.  Με αυτό τον τρόπο οδηγούμαστε στη δέσμευση όλων προς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Δημιουργούμε τις συνθήκες για ένα ατομικό  στρατηγικό τρόπο σκέψης από κάθε εμπλεκόμενο ώστε να καταφέρει να εναρμονιστεί με τους στόχους την διοίκησης.  Όταν όλοι έχουν την ευθύνη για την επίτευξη του έργου που τους έχει ανατεθεί και δίνουν λόγο για το αποτέλεσμα, τότε η επιχείρηση έχει συνολικά αυξανόμενη απόδοση και ακολουθεί σωστή πορεία.

 

S.M.A.R.T GOALS

Όταν μια εταιρία προσπαθεί να θέσει στόχους είναι αναγκαίο να ακολουθεί τη συνθήκη S.M.A.R.T για να μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επιτυχία. Αναλύοντας τα αρχικά της λέξης SMART κατανοούμε αυτό που ονομάζουμε “έξυπνο” στόχο και τι πρέπει να πληροί. Συγκεκριμένα οι στόχοι θα πρέπει να είναι:

  • Specific (Συγκεκριμένοι): Ξεκάθαροι όσο αφορά το τι, το πού, το πότε και το πως θα γίνει κάτι.
  • Measurable (Μετρήσιμοι): Ποσοτικός προσδιορισμός των στόχων και των ωφελειών.
  • Achievable (Εφικτοί/Συμφωνημένοι): Στόχοι που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους διαθέσιμους πόρους, το κατάλληλο budget και να είναι συμφωνημένοι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
  • Realistic (Ρεαλιστικοί): Στόχοι που να μπορούν να υλοποιηθούν από το υφιστάμενο προσωπικό, με τους διαθέσιμους πόρους, τις αδυναμίες και τις δυνατότητες της εταιρίας.
  • Time-bound (Xρονικά δεσμευτικοί): Να δηλώνεται καθαρά η χρονική περίοδος υλοποίησής τους και οι προθεσμίες έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αξιολόγηση.

Αν η στοχοθέτηση βασιστεί πάνω στη συνθήκη των SMART στόχων η επιχείρηση μπορεί:

  • Να εστιάσει σωστά στο επιχειρηματικό της όραμα.
  • Να έχει αίσθηση για την κατεύθυνση που πορεύεται.
  • Να ελέγξει τα πιθανά λάθη και να τα διορθώσει.
  • Να αυξήσει και να βελτιώσει το κίνητρο για ενθουσιασμό.
  • Να αποφύγει τις καθυστερήσεις και την αναβλητικότητα.

NDM Publications

Καλλινίκου 2, πλ. Κολιάτσου

τ.κ. 11254

21 5550 9843

info@myextension.gr

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ MY EXTENSION