MARKETING: Η Συναισθηματική Νοημοσύνη & η αποτελεσματικότητα των στελεχών στον χώρο εργασίας

O κος Παναγής είναι κάτοχος Master (MBA) in Business Administration από το Kingston University, Post Graduate Diploma in Marketing Management και (BA) in Marketing.
Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ και τον ΟΑΕΔ με  διδακτική εμπειρία 18 ετών. Διδάσκει Marketing σε σχολές, κρατικούς φορείς, Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης και έχει εκπαιδεύσει στελέχη και επιχειρηματίες πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Έχει  επαγγελματική εμπειρία 25 ετών στο χώρο των Πωλήσεων –Marketing ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος και ως Managing Director σε μεγάλες εταιρίες. Σήμερα κατέχει την θέση του Εμπορικού Διευθυντή στην εταιρία Επαγγελματικών Προϊόντων Κομμωτηρίου SOLOPRO.
Ο κος Παναγής είναι Αντιπρόεδρος και Ιδρυτικό μέλος των εξειδικευμένων στελεχών Μarketing& Διοίκησης Επιχειρήσεων του συλλόγου MarketingClub.  (Emailεπικοινωνίας tasospanagis10@gmail.com)

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο χώρο της εργασίας, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων, στελεχών, όσο και σε επίπεδο ηγεσίας. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη σε έναν leader είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία ενός ιδανικού εργασιακού κλίματος που δραστηριοποιεί τους εργαζόμενους και τους ενθαρρύνει να πετύχουν το βέλτιστό βαθμό απόδοσης.

Τα συναισθήματά μας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στην ζωή μας,  γιατί μέσα από αυτά καθορίζεται η λήψη των αποφάσεων μας για την αγορά ενός προϊόντος.

Η λογική ως λειτουργία του εγκεφάλου, επιστημονικά τεκμηριωμένα, επιδρά στις αποφάσεις που παίρνουμε αλλά έχει ένα δεύτερο ρόλο σε σχέση με το συναίσθημα. Τις περισσότερες φορές ο ρόλος της είναι υποστηρικτικός, έρχεται δηλαδή να δικαιολογήσει την απόφαση που πήραμε με τα κατάλληλα επιχειρήματα.

Οι άνθρωποι επομένως είναι ευάλωτοι στα συναισθήματα και η διαχείριση των συναισθημάτων μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο πολύ δυνατό στην επικοινωνία. Σε τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε για την Συναισθηματική Νοημοσύνη.


Σύμφωνα με έρευνες το 80% της αποτελεσματικότητας των στελεχών σε μια επιχείρηση  οφείλεται στην ικανότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης που διαθέτουν


Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη;

Για να καταλάβουμε την έννοια παραθέτω έναν ορισμό που έδωσαν οι Mayer & Salovey το 1997.  Συγκεκριμένα έγραψαν ότι:

 

“Η ικανότητα να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τα δικά του συναισθήματα αλλά και αυτά των άλλων και να τα χρησιμοποιεί ως οδηγό για σκέψη και δράση”

Την συναισθηματική Νοημοσύνη την προσέγγισαν και άλλοι θεωρητικοί όπως ο Hardley,  ο οποίος την κατέγραψε ως την ικανότητα να κατευθύνει κάποιος, σωστά τις συναισθηματικές αντιδράσεις του άλλου στα διάφορα γεγονότα και να μπορεί να παρεμβαίνει στα συναισθήματα του με τον πιο κατάλληλο τρόπο.

Ένας άλλος θεωρητικό ο Οrioli, είπε ότι είναι έξυπνες τακτικές που αναπτύσσει κάποιος για να παραμείνει ήρεμος κάτω από συνθήκες πίεσης και να διαμορφώσει το κατάλληλο κλίμα εμπιστοσύνης στις διαπροσωπικές του σχέσεις, για να είναι δημιουργικός αναπτύσσοντας τους άλλους.

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς γίνεται αντιληπτό πως όταν μιλάμε για Συναισθηματική Νοημοσύνη αναφερόμαστε κυρίως στην ικανότητα του ατόμου για αυτοεπίγνωση, αυτοέλεγχο, ικανότητα  ευσυνειδησίας και ενσυναίσθησης, για την κατανόηση του άλλου, την προσεκτική ακρόαση, την άσκηση επιρροής με στόχο την επικοινωνία.

Σήμερα στο σύγχρονο Management μιλάμε για 4 βασικές Συναισθηματικής Νοημοσύνης, οι οποίες δεν είναι επίκτητες αλλά μπορούν να αναπτυχθούν όταν κάποιος έχει θέληση. Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες έχουν να κάνουν με την:

 

Αυτοεπίγνωση (Self-awareness): Η αυτοεπίγνωση, έχει να κάνει με την βαθύτερη γνώση του εαυτού μας, την αυτοαξιολόγηση, την αυτοκριτική μας και την αυτοπεποίθησή μας.

Αυτοδιαχείριση (Self-management): Η αυτοδιαχείριση έχει να κάνει με τον αυτοέλεγχο, την προσαρμοστικότητα μας, τον συγκέντρωσή μας στους στόχους και την θετική μας ενέργεια.

Κοινωνική Επίγνωση (Social-awareness): Η κοινωνική επίγνωση έχει να κάνει με την  εμπάθεια, δηλαδή την ικανότητα να μπαίνουμε στη θέση των άλλων, την επίγνωση του συνόλου και την αντίληψη προσφοράς μας στο σύνολο.

Διαχείριση Σχέσεων (Relationship Management): Η διαχείριση των  σχέσεων έχει να κάνει με τις ηγετικές μας ικανότητες, την υποκίνησή μας, την δυνατότητα ανάπτυξης των γύρω μας, τη διαχείριση των  συγκρούσεων, τη σύσφιξη των σχέσεων και τέλος την ανάπτυξη της συνεργασίας μέσα στα πλαίσια της ομάδας.

Μαθαίνεται η συναισθηματική νοημοσύνη (ΕQ);

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) μπορεί να καλλιεργηθεί, σε αντίθεση με τον Δείκτη νοημοσύνης (IQ), τον οποίο έχει κάποιος έμφυτo. Κύριο λόγο στην ανάπτυξή της έχουν οι γονείς με τη σωστή διαπαιδαγώγηση, με την αγάπη που δίνουν στα παιδιά τους και τις αξίες που καλλιεργούν σε αυτά. Η αισιόδοξη άποψη και στάση απέναντι στη ζωή, η καλλιέργεια υψηλών ηθικών αξιών και η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των παιδιών ενδυναμώνει την συναισθηματική τους νοημοσύνη. Επιστήμονες πιστεύουν ότι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξή της οφείλονται κατά βάση στην:

α. Προσωπική Προδιάθεση (περίπου 40%)

β. Οικογενειακή Επιρροή (περίπου 40%)

γ. Κοινωνικές / Οικονομικές συνθήκες (Σχολική μόρφωση, Εκπαιδευτική επιρροή, Κοινωνικές Συνθήκες κτλ), (περίπου 20%)

 

Οι επιστήμονες σήμερα, κατά κύριο λόγο ψυχολόγοι και ερευνητές, έχουν πειστεί ότι το IQ συνεισφέρει μόνο κατά 20% στη μελλοντική επιτυχία και ισορροπία του ατόμου, ενώ το 80% βασίζεται στην ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ).

 

Τι μπορείς να πετύχεις μέσα από την ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Μέσα από την ανάπτυξη της Συναισθηματικής νοημοσύνης το άτομο σύμφωνα με ένα μεγάλο θεωρητικό, συγγραφέα, καθηγητή και ψυχολόγο Dr. Daniel Goleman (Phd), στο βιβλίο του Emotional Intelligence and Social Intelligence: The New Science of Human Relationships, μπορεί:

 • Nα κατανοήσει τα συναισθήματά του και τα κίνητρα των άλλων.
 • Να έχει άμεση προσαρμογή στο περιβάλλον που βρίσκεται.
 • Να θέσει κίνητρα υποκίνησης στον εαυτό του.
 • Να ελέγχει τα συναισθήματά του με τρόπο δόκιμο και λειτουργικό.
 • Να σκέφτεται αισιόδοξα και να βλέπει το μέλλον με θετικό τρόπο.
 • Να έχει ικανότητα στην επικοινωνία.
 • Να διατηρεί μακροχρόνιες επαγγελματικές και φιλικές σχέσεις.
 • Να έχει πίστη στις ικανότητές του και να μπορεί να εργάζεται υπό πίεση.
 •   Να μπορεί να συνεργάζεται με άλλους σε ομάδες για την επίτευξη ενός στόχου.
 • Να μην τα  παρατάει όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες.
 • Να μπορεί να εμπνέει και να ηγείται.
 • Να κατανοεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συνεργατών και πελατών του.
 • Να κάνει σωστή ιεράρχηση στόχων και αναγκών.
 • Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις.
 • Να έχει την ικανότητα να εστιάζει την προσοχή του.
 • Να είναι ευσυνείδητος.
 • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλία.
 • Να έχει ικανότητα πειθούς.

 

Στο σύγγραμμα της Κας Δελακούρας Αφροδίτης (PhD) περί Συναισθηματικής Νοημοσύνης, αναφέρονται κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία από μια έρευνα που έγινε στην Αμερική για την Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα:

 

 • Το 80% των επιτυχημένων ανθρώπων, οφείλει την επιτυχία του στην υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη που διαθέτει.
 • Το 75% των ανθρώπων που αποτυγχάνουν επαγγελματικά, εμφανίζει ελλιπείς συναισθηματικές δεξιότητες. (Π.χ. ανικανότητα χειρισμού διαπροσωπικών προβλημάτων, ή μη αποτελεσματική διοίκηση ομάδων, ανικανότητα προσαρμογής του ατόμου στις αλλαγές.
 • Το 95% της διαφοράς μεταξύ «καλού» και «εξαιρετικού» ηγέτη οφείλεται στη Συναισθηματική Νοημοσύνη. Οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται με ακρίβεια τα συναισθήματα των άλλων, μπορούν να χειριστούν τις αλλαγές με περισσότερη επιδεξιότητα. Επιπλέον δημιουργούν ισχυρό κοινωνικό δίκτυο.
 • Οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, οδηγούν σε υψηλότερα επιτεύγματα.
 • Οι ανεπτυγμένες συναισθηματικές δεξιότητες, βελτιώνουν τη συμπεριφορά των ατόμων στη δουλειά τους.
 • Σε μια πολυεθνική εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων, τα στελέχη που είχαν υψηλότερες δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης κέρδιζαν κατά 139% περισσότερα χρήματα από συναδέλφους τους με χαμηλότερες δεξιότητες Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
 • Οι πιο αποδοτικοί πωλητές είναι 12 φορές πιο παραγωγικοί από τους λιγότερο αποδοτικούς. Περίπου το 1/3 αυτής της διαφοράς οφείλεται σε τεχνικές και γνωστικές ικανότητες, ενώ τα 2/3 σε συναισθηματικές δεξιότητες.
 • Έρευνα του πανεπιστημίου UCLA καταλήγει ότι μόνο το 7% της επιτυχίας των ηγετών οφείλεται στη λογική. Το υπόλοιπο 93% οφείλεται σε ιδιότητες όπως η εμπιστοσύνη, η ακεραιότητα, η αυθεντικότητα, η ειλικρίνεια, η δημιουργικότητα και η ευελιξία, οι οποίες αποτελούν δεξιότητες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
No Comments Yet

Comments are closed

NDM Publications

Καλλινίκου 2, πλ. Κολιάτσου

τ.κ. 11254

21 5550 9843

info@myextension.gr

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ MY EXTENSION